Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från samlare till stadsbo åk 7 ht 2019

Skapad 2017-08-23 08:21 i Djupedalskolan Härryda
Först lär vi oss mer om samlare, jägare, fiskare. Därefter bönder, för att sedan tala om de första städerna och staten.
Grundskola 7 Historia
I detta arbetsområde kommer vi jobba med människans tidiga historia. Hur vi gick från livet som jägare och samlare till att bli jordbrukare. Vidare kommer vi att titta på: hur de första städerna växte fram och hur den första staten uppstod.

Innehåll

Det här kommer vi att jobba med. 

Vi kommer att arbeta med hur människan gick från att vara samlare, jägare och fiskare till att bli bofast i de första städerna.

 

Begrepp

Vi kommer att arbeta med frågorna och då stöta på nya begrepp.

Dessa förklaras när vi går igenom svaren.

 

Arbetsätt

Vi kommer att börja med ett rollspel.

Vi kommer att läsa text, diskutera och svara på frågor till texten.

 

Bedömning

Sker under lektionstid, de uppgifter som görs, klassens diskussioner och i ett skriftligt prov. 

 

Tidsperiod

v. 35- v. 39 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapsbedöminig

E
C
A
Tidsperioder
(Har bra koll har du på all fakta?)
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar och levnadsvillkor
(Hur bra resonerar du i dina svar?)
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Använda källmaterial
(Hur bra kan du varifrån vi får den kunskap vi har om antika kulturer?)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
(Hur bra kan du alla ord och begrepp?)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: