👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden & andra världskriget

Skapad 2017-08-23 09:12 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Under området läser klassen om händelserna efter det första världskriget (mellankrigstiden) och vilka orsaker som låg bakom det andra världskriget. Eleverna läser även om förintelsen och dess konsekvenser.

Innehåll

Läses v.34 - 43

Innehåll:

Gleerupsportal - Klassen läser kapitlet mellan två krig samt kapitlet andra världskriget

Keynote (mellankrigstiden): https://docs.google.com/presentation/d/1vK3F7G6rGbK-aHk5E84pAGFILAYYbC9W3rZep5qUsbY/edit#slide=id.p

Keynote (andra världskriget): https://docs.google.com/presentation/d/1DUWcJTMwcCthdXuGVAHtiWbqURWu9H40-Yw3ZpmIEWQ/edit#slide=id.p

Inför provet (kunskapskrav): https://docs.google.com/presentation/d/1yGpSb7q260U63eF9qd01Vp-Kgbb0kzcwKHzLvCc0T2Y/edit#slide=id.p

Länk till google Classroom: https://classroom.google.com/c/MjI1OTMxMTM1OFpa

Flippad genomgång (mellankrigstiden del 1 & del 2)

Flippad genomgång (andra världskriget)

Genomförande: 

 Genom föreläsningar, eget arbete, film & samtal arbetar klassen för att tillägna sig de kunskaper och förmågor som framgår nedan (se syfte & centralt innehåll). Området examineras genom ett skriftligt test samt ett enskilt arbete där fokus ligger på orsaker till och konsekvenser av kriget och förintelsen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9