👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religiösa sekter

Skapad 2017-08-23 09:13 i Östergårdsskolan Halmstad
Vi jobbar med religiösa sekter.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
En mjukstart av åk 9. VI kommer att arbeta med religiösa sekter och försöka förstå varför de finns.

Innehåll

Mål att sträva mot

Konkretisering av målen

Eleven skall fördjupa sina kunskaper om religiösa sekter. Eleven skall reflektera och resonera runt positiva och negativa effekter som sekten kan skapa.

Arbetssätt

 • Vi går gemensamt igenom vad en sekt är och hur man kan känna igen dem.
 • Vi går igenom olika sekter genom att läsa om dessa eller se på dokumentärer.
 • Vi avslutar med att skapa en egen sekt samt eventuellt även se på spelfilm.
 • Eleverna jobbar enskilt med att söka fakta om sekter för att skapa en ny.
 • Resultatet redovisas i en text eller muntligt (enl. överenskommelse).

Uppgift

Eleven funderar på hur en sekt skulle kunna se ut:

-samlar fakta om sekter

-förklarar varför detta är en sekt

-resonera och reflektera över vilka effekter sekten kan ha på människor och/eller samhället.

Bedömning

Förmåga att kunna

 

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Re 
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och Re modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och Re trovärdighet.

 

Centralt innehåll

 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck. Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism. Re  7-9

 

Religion och samhälle

 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Identitet och livsfrågor Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

 

 

Etik

 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Uppgifter

 • Powerpoint och uppgift

Matriser

Re
Religiösa sekter

I behov av extra stöd
E
C
A
Aspekt 1
Kunskaper
Eleven visar grundläggande kunskaper om sekter.
Eleven visar goda kunskaper om sekter.
Eleven visar mycket goda kunskaper om sekter.
Aspekt 2
Reflektera och resonera
Kan på ett enkelt sätt reflektera och resonera runt vilken effekt sekten kan ha på människor och samhällen.
Kan på ett utvecklat sätt, med hjälp av ett tydligt faktaunderlag, reflektera och resonera runt vilken effekt sekten kan ha på människor och samhällen.
Kan på ett väl utvecklat sätt,med hjälp av ett tydligt faktaunderlag, reflektera och resonera runt vilken effekt sekten kan ha på människor och samhällen.