👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att ta symaskinskörkort

Skapad 2017-08-23 09:15 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola F Slöjd
Lära dig att använda symaskin på ett bra och säkert sätt.

Innehåll

Dina mål

 • Att känna dig säker när du använder symaskinen
 • Kunna trä maskinen med under- och övertråd
 • Kunna sy raksöm och sick-sack
 • Kunna sy rakt, krokigt och vända i hörn
 • Kunna namn på delar av maskinen som du använder

Du kommer att bedömas i:

 • Att du kan hanterar symaskinen på ett säkert och riktigt sätt
 • Att du kan trä över- och undertråd
 • Att du kan sy raksöm och sick-sack
 • Att du klarar symaskinskörkkortet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3