Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2017-08-23 09:33 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Hur ser det ut i vår stad? Vad finns det för kända platser och byggnader?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur ser världen ut? Vi studerar olika kartor över vår närmiljö och världen. Vi lär oss använda kartor.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna använda dig av olika kartor och kunna de olika väderstrecken för att beskriva läge på kartan. 

Du ska kunna peka ut och namnge de olika världsdelarna, världshaven samt några länder.

 

Innehåll

 • olika slags kartor 
 • jordgloben
 • enkla geografiska begrepp 
 • karttecken
 • de fyra väderstrecken
 • kompass
 • världsdelar, världshav, länder

 

Genomförande

Under några veckor i början av vårterminen kommer vi att arbeta med olika slags kartor och uppgifter. Vi tar utgångspunkt i en karta över skolgården. För att sedan ge oss ut i Lund, Sverige och världen. Då kommer vi att använda "Google earth", kartbok och olika slags kartor. Vi kommer att ha genomgångar och du kommer att få arbeta med olika kartuppgifter. 

 Redovisning

Under arbetets gång i form av samtal och i olika arbetsuppgifter. I slutet av arbetsområdet kommer du att skriftligt få namnge världsdelar, världshav och några länder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: