👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2017-08-23 10:02 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Vad är det för skillnad på en siffra och ett tal? Hur hänger talen ihop med varandra och hur kan man på ett enkelt sätt skriva höga tal utan att använda sig av massor med siffror?

Innehåll

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att undersöka hur olika tal hänger ihop och hur man kan dela upp talen i olika faktorer. Vi kommer också att kika på hur man kan skriva tal med många siffror i potensform för att slippa skriva ut alla siffrorna varje gång.

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna förklara hur vårt talsystem är uppbyggt.

Eleven ska kunna multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.

Eleven ska kunna förklara vad ett negativt tal är.

Eleven ska kunna addera och subtrahera negativa tal.

Eleven ska kunna skriva tal i potensform.

 

 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att lära sig de bärande begreppen för området och kunna förklara dem med egna ord.

 

Bärande begrepp

siffror

tal

negativt tal

potens

potensform

bas

exponent

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan förklara hur vårt talsystem är uppbyggt.
Eleven kan multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.
Eleven kan förklara vad ett negativt tal är.
Eleven kan addera och subtrahera negativa tal.
Eleven kan skriva tal i potensform.