Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innovationsuppdrag 2017

Skapad 2017-08-23 10:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi lever alla i en tid då utvecklingen i samhället går i en väldig fart. Kanske är den del som utvecklas allra snabbast den tekniska. Det är ett ständigt flöde av nya redskap och hjälpmedel som skapas. En del produkter har dessutom vidareutvecklats mycket de senaste 10 åren. Gemensamt för många av dem är att de används av oss och att de på olika sätt underlättar vår vardag och våra liv. De löser problem och svårigheter.
Grundskola 5 Teknik
Vi lever alla i en tid då utvecklingen i samhället går i en väldig fart. Kanske är den del som utvecklas allra snabbast den tekniska. Det är ett ständigt flöde av nya redskap och hjälpmedel som skapas. En del produkter har dessutom vidareutvecklats mycket de senaste 10 åren. Gemensamt för många av dem är att de används av oss och att de på olika sätt underlättar vår vardag och våra liv. De löser problem och svårigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Eleven ska utveckla förmågan att 

 

Eleven ska alltså arbeta med:

 Så här ska vi arbeta...

Arbetsbeskrivning:

 1. Fundera över vilka problem eller svårigheter du eller någon du känner möter i sin vardag. Skriv ner några exempel. 
 1. Utse en samtalsledare i gruppen. Det är samtalsledaren som ansvarar för att alla får möjlighet att delta i gruppens samtal och att gruppmedlemmarna lyssnar på varandra. 
 1. Låt alla i gruppen få berätta vilka problem/svårigheter de skrivit ner. 
 1. Välj ett av problemen som gruppen tillsammans ska försöka uppfinna lösningen till. 
 1. Fundera på och samtala om vad ni tror skulle krävas för att problemet ska lösas. Kanske en robot av något slag? Kanske en utveckling av en redan uppfunnen produkt? 
 1. Formulera en text där ni presenterar era tankar. Följande aspekter vill vi att ni får med i er text: 
 • Presentera det problem/den svårighet ni vill lösa.
 • Förklara hur er produkt kommer fungera och hur den ser ut.
 • Berätta på vilket sätt er produkt kommer att förändra människors liv.
 • Kommer er produkt kunna användas av alla? Är den handikapsanpassad?
 • Gör en illustration av er produkt.
 • Förbered en gemensam presentation av er produkt.

      7. Gör en modell av er uppfinning med hjälp av papper, tejp och lim. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar

Eleven under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.

Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

 

Arbetet ska bli färdigt i slutet av vecka 37.

 

Matriser

Tk
Innovationsuppdrag 2017

Rubrik 1

Innovationer 2017
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att teknikarbetet går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att teknikarbetet går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att teknikarbetet går framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: