👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och EU

Skapad 2017-08-23 10:16 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Läsårets första arbetsområde kommer att handla om det aktuella läget inom EU och Europa.

Innehåll

Läsårets första arbetsområde kommer att handla om det aktuella läget inom EU och Europa. Vad händer? Vad har hänt? Varför? Konsekvenser på mikro och makronivå? Vi kommer att studera Europa & EU från olika perspektiv; geografiskt, politiskt, ekonomiskt, kulturellt, militärt. Det blir en mix av individuellt arbete, föreläsningar, gruppdiskussioner, muntlig redovisning och prov. En viktig rekommendation till dig är att följa med i nyhetsvärlden för att du ska vara medveten om vad man diskuterar inom Europa idag.

Uppgifter

  • Instuderingsfrågor

Matriser

Sam
Europa och EU

E
D
C
B
A
Gruppuppgift/Prov
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Gruppuppgift/Prov
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Åsikter om ert ämne/Provfrågor
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Under den muntliga redovisningen ska ni referera till vad ni har hittat era källor och även reflektera över era val.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Muntliga redovisningen och det skriftliga provet
Eleven kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.