👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren närmast barnen

Skapad 2017-08-23 10:21 i Långaveka förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Formulering av syfte

Vi vill ge barnen allmän kunskap om djuren samt respekt för allt levande.

Föräldrarnas delaktighet

Vi tänker oss skicka hem en kamera med barnen som de kan dokumentera tillsammans med sina föräldrar på de djur de har hemma. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi har inrett hela hemvisten med utgångspunkt i olika djur i barnens närhet. Vi har bondgårdsdjur i olika material. Vi har hängt upp bilder på olika djur. Plockat in gosedjur.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi tänker oss jobba mer aktivt med projektet på torsdagar och även dela in oss i smågrupper.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Formulera mål

Vi har valt inriktning på språk och matematik samt omsorg och respekt för allt levande, djur som människor

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016