👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria design

Skapad 2017-08-23 10:29 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Bild
Konsthistoria. Designa sko eller väska med utgångspunkt i en ism.

Innehåll

Elevens mål


Du ska:
• Träna på att framställa en bild med tydligt budskap. Du ska också träna på att få ihop former, färger och bildkompositioner så att bilden fungerar.
• Träna på att använda olika tekniker (färgpennor, vattenlöslig färg och/eller oljepastellkritor) och provar hur man kan kombinera dem.
• Träna på att utveckla dina idéer och arbeta vidare med dem genom att välja arbetssätt som leder arbetet framåt och utvecklar ditt bildskapande.
• Träna på att ge omdömen om ditt arbetssätt. Visa hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop i ditt arbete.
• Träna på att presentera din bild för andra och kunna ge och få respons.

 

Material: A4-papper (alternativt akvarellpapper) och blyerts/färgpennor eller någon vattenlöslig färg


- ISMER
När man delar in konst i olika stilar, brukar man tala om olika -ismer. Under impressionismen t ex var ljuset viktigt i en bild och man försökte skapa en känsla i stället för att måla något perfekt och fotografiskt. För att ni ska få lite bakgrundsinformation och inspiration kommer vi att gå igenom några typiska -ismer och titta på bilder från olika tider.

DESIGN
Uppgiften handlar också om visuell kommunikation. Att arbeta fram en produkt som fungerar både visuellt och informativt. (En snygg design, med tydlig -ism och funktionell i sitt sammanhang). Du ska designa en sko eller en väska utifrån en valfri -ism (av de vi går igenom). Det innebär att du behöver ta reda på mer information kring just den -ism du ska arbeta med och fundera ut hur detta ska synas i din produkt.

 

UPPGIFT:
1. Bestäm först vilken -ism du vill arbeta med och vilket motiv du vill arbeta med. Du väljer själv om du vill teckna en väska eller en sko. Undersök -ismen noggrant, så du vet vad den handlar om. (Vad är typiskt för -ismen? Hur arbetade konstnärerna för att få fram stilen? Kolla både färg, form och innehåll. Undersök gärna några olika konstnärer som arbetat med samma -ism.
2. Skissa lite olika idéer innan du bestämmer dig för den du vill satsa på. Kolla designer av skor eller väskor. Vilken stil vill du ge din produkt? Låna gärna lite inspiration av något som redan finns, men ge den gärna något eget uttryck.
3. Fundera också hur du vill marknadsföra din sko. (Hur bildkompositionen ska se ut, vilken design du ger din produkt, vilken text du behöver för att visa din sko/väska.)
4. Teckna sedan upp ditt motiv över hela pappret. Noggrant! Tänk på att bakgrunden är lika viktig som detaljerna.
5. Välj hur du vill färglägga din -ism/design. Eftersom flera av -ismerna handlar om att använda färger på olika sätt, kan det vara bra att välja den teknik som är enklast att härma stilen med. Tips: flaskfärger är bra att dutta med, likaså pastellkritor. Färgpennor eller akvarellfärger är bra att arbeta noggrant med, göra snygga övergångar och skuggningar med osv. Detta är en färguppgift, så ett krav är att du arbetar med någon eller några passande färger.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Konsthistoria design

Matris konsthistoria

E
C
A
Bildspråk
Bildspråk: Du har ett enkelt bildspråk = Din design är enkel och delvis genomtänkt/genomarbetad. Det framgår inte tydligt för betraktaren vilken -ism du arbetat med.
Bildspråk: Du har ett utvecklat bildspråk = Du har planerat din bild väl och tänkt på hur du ska använda teknik och material för att få fram det typiska för -ismen och en egen design. Du har arbetat ganska väl med helhet och detaljer. Man ser tydligt vilken -ism du arbetat med och motivet är inte alltför enkelt.
Bildspråk: Välutvecklat bildspråk= Du har planerat din bild kreativt och väl och tänkt på typiska drag för din -ism. Du har en genomtänkt och genomarbetad design. Du har arbetat igenom din bild väl från detaljer till helhet. Man ser mycket tydligt vilken -ism du arbetat med.
Teknik
Teknik: I huvudsak fungerande teknik = Du använder pennor och färger på ett enkelt sätt, och har provat dig fram hur du kan kombinera olika tekniker, verktyg och material för att få fram rätt konststil/känsla.
Teknik: Relativt väl fungerande teknik = Du har arbetat med teknik och material aktivt och provat dig fram för att få fram -ismen och designen på det sätt du planerat. Din teknik är utvecklad i ditt bildskapande. Du omprövar ditt arbete och bearbetar det för att härma -ismen och få det så likt som möjligt. Din bild är genomarbetad.
Teknik: Väl fungerande teknik = Du har arbetat med teknik och material aktivt och provat dig fram för att få fram din -ism och design på det sätt du planerat. Din teknik är välutvecklad i ditt bildskapande. Du har provat och omprövat dina idéer, och varit mycket noggrann i ditt arbete. Du har valt en design som kräver en del svårigheter att lösa. Din bild är mycket genomarbetad. (Tekniken blir automatiskt mer avancerad med ett mer genomtänkt planering).
Arbetsprocess/utvärdering
Arbetsprocess/utvärdering: Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete. Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget skapande. Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till -ismen och design är enkel.) Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt.
Arbetsprocess/utvärdering Du har arbetat ganska självständigt. Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget skapande när det gäller -ism och design. Du visar på ganska komplexa samband mellanuttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till -ismen och din design är utvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt.
Analys: Du har arbetat mycket självständigt. Du svarar väl utvecklat på frågorna om ditt eget arbete och -ismen. Du visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till -ismen och din design är välutvecklade) Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt.