Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Idrott och hälsa åk 6, utedelen ht 17

Skapad 2017-08-23 10:29 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer ha idrott utomhus och där pröva på olika sporter. Vi kommer också vara i skogen och vi kommer pröva på orientering på skolgården och/eller i skogen.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Vi kommer arbeta för att utveckla din förmåga att:

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig att:

 • röra dig i olika sammanhang utomhus i olika lekar och sporter
 • orientering med olika hjälpmedel
 • ta hänsyn till andra i lekar och spel
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer

 • pröva på olika sporter och lekar utomhus
 • pröva på orientering på skolgården och/eller i skogen

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att:

 • anpassa dina rörelser efter aktiviteten
 • orientera med hjälp av karta och andra hjälpmedel, både på skolgården och/eller i skogen
 • ta hänsyn till andra i lekar och spel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Omdömesmatris Idrott och hälsa Lgr11

Bedömningen avser

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Förmåga att
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Förmåga att
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Förmåga att
• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga att
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemans-rättens regler.
Förmåga att
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. 

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förmåga att
• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsitua-tioner på land och i vatten.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Förmåga att
• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsitua-tioner på land och i vatten.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: