Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2017-08-23 10:49 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer ta oss an 1700-talets revolutioner med fokus på den industriella revolutionen - varför började den just i Strobritannien? Vad innebar den och vilka följder fick den för människorna som levde då?

Innehåll

Syfte och mål med arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • använda en historisk referensram
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia
 • använda historiska begrepp

Dessa förmågor visas genom att du ska: 

 • kunna förklara bakgrunden till att industrialiseringen startade i Storbritannien.
 • kunna redogöra för hur människors levnadsvillkor och vardagsliv förändrades genom industrialiseringen.

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer jobba med:

 • Sätta in revolutionerna i ett sammanhang och därför jobba med en kort bakgrund från år 500 till  år 1700.
 • Orsaker till den franska revolutionen
 • Orsaker till den industriella revolutionen
 • Följder av den industriella revolutionen

Arbetssätt:

 • Området är uppbyggt kring ett språkutvecklande arbetssätt och därmed kommer vi göra många språkutvecklande aktiviteter såsom samtal i smågrupper, kategorisera bilder, arbeta med begrepp, göra sambandskedjor.
 • Vi kommer utgå från vår digitala lärobok Utkik Historia och sidorna som omfattar industriella revolutionen. Där kommer vi också göra några uppgifter där du får träna på att använda begreppen. 

Bedömning

För att bedöma dina kunskapskvalitéer utifrån kunskapskraven kommer ni få två bedömningsuppgifter: dels ska ni skriva ett brev som behandlar franska revolutionen och dels ska ni skriva en resonerande text om orsaker till den industriella revolutionen.

Matriser

Hi
Historia

Når ej kraven för E
E
C
A
Kunskapskrav del 1
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter.
 • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Kunskapskrav del 2
Resonera kring historiska händelser och samhälls- förändringar.
 • Hi
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Kunskapskrav del 3
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden.
 • Hi
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Kunskapskrav del 4
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklings-linjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Kunskapskrav del 5
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kunskapskrav del 6
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem.
 • Hi
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Kunskapskrav del 7
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften.
 • Hi
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Kunskapskrav del 8
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: