Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2017-08-23 11:08 i Varekils skola Orust kommun
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6A.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att lära dig räkna med stora tal. Du kommer att arbeta med geometri. Du kommer att får lära dig om decimaltal. Du kommer att få lära dig om vikt och volym samt temperatur och diagram.

Innehåll

Till eleven

Förmågor:
Du ska utveckla följande förmågor i matematik:

 • Du ska kunna lösa matematiska problem
 • Du ska kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp: t.ex. area, skala, förstoring, förminskning, kvadratcm, decimal, tiondel, hundradel, heltal, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde
 • Du ska kunna välja en lämplig metod för att göra beräkningar: 
 • Du ska kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser


Målet med denna kurs är att du ska utveckla dessa förmågor inom följande arbetsområden:

 • Stora tal 
 • Geometri
 • Decimaltal
 • Vikt och volym
 • Temperatur och diagram

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • arbeta med Matteborgen 5A
 • ha genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • arbeta med problemlösning, enskilt, i par och gruppvis
 • arbeta laborativt med geometri, vikt, volym och diagram
 • arbeta på nomp och Bingel på datorerna
 
Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 
 • skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • delta i samtal gruppvis och i helklass för att visa dina kunskaper
 • visa praktiskt att du kan arbeta med tex vikt och volym
 • samarbeta kring problemlösning
 • visa dina kunskaper på diagnoser

 

Bedömning:
När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

 • stora tal upp till 1 000 000 med uträkningar i addition och subtraktion samt multiplicera med 10, 100 och 1000 samt dividera med 10 och 100 
 • veta hur man räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer, kunna räkna ut arean av rektanglar och kvadrater,  använda de vanligaste enheterna för area: cm2 och m2
 • förstå innebörden av begreppen decimaltecken, tiondel och hundradel. Du ska även kunna genomföra enkla additioner och subtraktioner med decimaltal
 • känna till om kunna växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter. samt enheterna kilogram, hektogram och gram.

 • kunna rita, läsa av och tolka enkla linjediagram och cirkeldiagram samt läsa av tidtabeller. Veta vad medelvärde är och hur man räknar ut det

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: