Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, mönster

Skapad 2017-08-23 11:18 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Matematik
Mönster; både runt omkring oss och i matematiken.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

du ska kunna

 • Ma
  föra och följa matematiska resonemang, 
  • i detta området betyder det att du ska kunna berätta om mönster, dina och andras. Du ska hänga med när andra presenterar mönster och kunna prata om dem.
 • Ma
  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • i detta arbetsområdet betyder att du med hjälp av bilder, tecken och tal kan beskriva, förklara och berätta om mönster och deras uppbyggnad

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Inte för detaljerat utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplaneringar.
 
 • Skapa egna mönster
 • Beskriva mönster, egna och andras
 • Arbeta med mönsteruppgifter
 • Samtal kring mönster

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • prata om och diskutera mönster
 • använder dig av matematiska uttrycksformer 

 

Uppgifter

 • Mönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Matematik 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
Förtrogenhet med innebörden av ett begrepps definition, t.ex. att upptäcka och lära sig vad som är karaktäristiskt eller gemensamt för en grupp begrepp. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med varandra, dels att kunna använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Känner igen olika begrepp men använder ett vardagligt språk t.ex. "plussar" eller fyrkant.
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck för att beskriva t.ex. geometriska former och metoder. Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret (gripbart och åskådligt) material eller bilder.
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Ger exempel på likheter och skillnader mellan olika begrepp t.ex. kvadrat och rektangel
Använder matematiska begrepp på ett korrekt sätt. Beskriver/förklarar samband mellan olika begrepp t.ex.addition och multiplikation
RESONERA (föra och följa ett matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
För en matematisk tankegång som kan vara svår att följa.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor samt för resonemanget vidare.
För en matematisk tankegång genom att t.ex beskriva lösningar och visar på samband mellan olika delar i tankegången.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Använder egna ord för att beskriva och förklarar t.ex. vardagsuttryck som "plussa".
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler (väl kända) blandat med vardagsuttryck.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler i kända situationer/sammanhang. t.ex. addera.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler korrekt och i olika situationer (även i nya sammanhang).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: