Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATENS KEMI

Skapad 2017-08-23 11:25 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Biologi Kemi
Kursplanen betonar elevernas förståelse av sambanden mellan kost och hälsa. En del av detta har redan tagits upp i biologi så nu fortsätter vi med kemisk sönderdelning av maten samt vad dessa delar används till och hur det påverkar olika organ och funktion. I och med detta tar vi upp de två dominerande modellerna för en viktbalanserande kost: Livsmedelsverkets tallriksmodell respektive LCHF-kosten, som fått allt starkare stöd av forskningen.Vi tar också upp kostbehoven vid träning, en viktig fråga som är aktuell för alla. Vi kommer också diskutera det allra största problemet i dagens Sverige övervikten, som breder ut sig alltmer och som ökar risken för många sjukdomar.

Innehåll

 

SYFTE

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

MÅL 

 • Kunna matens olika beståndsdelar och deras kemiska formler och funktion
 • resonera kring faktorer som påverkar vad du bör äta och dricka
 • om teorier bakom olika kostrekommendationer
 • i ord och bild beskriva kemiska modeller för aktiva ämnen i rengöringsprodukter
 • fundera över vilka estetiska och medicinska behov som kosmetiska produkter ska uppfylla
 • formulera ställningstaganden i frågor om bland annat kosttillskott och naturläkemedel
 • att förstå att kemin är en vetenskap i utveckling  det som vi betraktar som sant idag kanske motbevisas i framtiden  
 • Begrepp och kemiska formler finns på classroom 

ARBETSFORMER

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt
 • Du kommer att söka/granska information och fakta från olika källor enskilt eller i grupp.
 • Du kommer att planera och genomföra laborationer som du dokumenterar efter anvisning som finns på classroom
 • Området avslutas med ett muntligt prov och ett skriftligt prov och ett projektarbete (detta räknas även för biologi). 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt genom diskussion på lektion och laboration/labbrapport.

Utöver dessa tillfällen får du möjlighet att genomföra ett skriftligt  prov för att visa dina olika förmågor innan termins betygets sätt!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: