👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATENS KEMI

Skapad 2017-08-23 11:25 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Kemi Biologi
Kursplanen betonar elevernas förståelse av sambanden mellan kost och hälsa. En del av detta har redan tagits upp i biologi så nu fortsätter vi med kemisk sönderdelning av maten samt vad dessa delar används till och hur det påverkar olika organ och funktion. I och med detta tar vi upp de två dominerande modellerna för en viktbalanserande kost: Livsmedelsverkets tallriksmodell respektive LCHF-kosten, som fått allt starkare stöd av forskningen.Vi tar också upp kostbehoven vid träning, en viktig fråga som är aktuell för alla. Vi kommer också diskutera det allra största problemet i dagens Sverige övervikten, som breder ut sig alltmer och som ökar risken för många sjukdomar.

Innehåll

 

SYFTE

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

MÅL 

 • Kunna matens olika beståndsdelar och deras kemiska formler och funktion
 • resonera kring faktorer som påverkar vad du bör äta och dricka
 • om teorier bakom olika kostrekommendationer
 • i ord och bild beskriva kemiska modeller för aktiva ämnen i rengöringsprodukter
 • fundera över vilka estetiska och medicinska behov som kosmetiska produkter ska uppfylla
 • formulera ställningstaganden i frågor om bland annat kosttillskott och naturläkemedel
 • att förstå att kemin är en vetenskap i utveckling  det som vi betraktar som sant idag kanske motbevisas i framtiden  
 • Begrepp och kemiska formler finns på classroom 

ARBETSFORMER

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt
 • Du kommer att söka/granska information och fakta från olika källor enskilt eller i grupp.
 • Du kommer att planera och genomföra laborationer som du dokumenterar efter anvisning som finns på classroom
 • Området avslutas med ett muntligt prov och ett skriftligt prov och ett projektarbete (detta räknas även för biologi). 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt genom diskussion på lektion och laboration/labbrapport.

Utöver dessa tillfällen får du möjlighet att genomföra ett skriftligt  prov för att visa dina olika förmågor innan termins betygets sätt!