👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild är ett språk

Skapad 2017-08-23 11:57 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Bild
Under höstterminen koncentrerar vi oss på bilden som språk. Vi övar oss på hur man avkodar och tolkar bilder, vilka vanliga bildsymboler som finns, hur man berättar utan ord, samt hur text kan förstärka en bild. Vi gör gruppövningar där vi övar oss på att vinkla ett budskap, vi tittar på bilder tillsammans, och vi gör en enskild uppgift där ni får visa vad ni lärt er om bildspråk. Vi skriver loggbok under tiden.

Innehåll

Syfte:

ge grundläggande kunskaper om hur vi dagligen avkodar och tolkar bilder. Bli säkrare på hur man dokumenterar sin arbetsprocess.

Arbetsgång:

Genomgång av vanliga bildsymboler, hur man berättar utan ord, bild i kombination med text osv.

Vi övar oss på att prata om och tolka bilder, själva öva oss praktiskt på att vinkla ett budskap med text och bild i kombination.

Gruppuppgift: vinkla ett givet budskap med hjälp av text och bild med ipaden som hjälp.

Enskild uppgift: utforma ett bokomslag eller en filmaffisch (valfri teknik).

Vi skriver loggbok där vi reflekterar över det vi lär oss och dokumenterar vår arbetsprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9