👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4 Skräddarbacksskolan lå 17/18

Skapad 2017-08-23 12:28 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Grundskola 4 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material. "En bild säger mer än 1000 ord." Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Varje dag möter du många olika bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Du kommer bland annat att få använda dig av bilder för att uttrycka dina åsikter och för att utveckla din kreativitet. Några kända konstnärer och deras konst kommer du att bli bekant med.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • framställa olika bilder
 • använda olika tekniker, verktyg och material
 • samtala om olika bilder, t ex vad de föreställer, vad de berättar och varför man har målat dem.
 • analysera bilder i media samt olika konstnärers verk, hur de är utformande och vilka budskap de förmedlar.
 • framställa egna bilder utifrån instruktion och mall.
 • upptäcka att kända konstverk förmedlar både en känsla och en historia.
 • skapa bilder, former och hitta kreativa lösningar.
 • skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:

 • olika material, redskap och tekniker
 • olika mönster
 • färglära
 • fotografera och framställa collage.
 • att presentera, analysera och samtala om dina egna och andras bilder
 • olika konstnärer, deras tekniker och bilder.
 • Arbeta med bilder i media, t ex reklam-  och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • självständigt planera, genomföra och slutföra bilder
 • presentera, utvärdera och berätta om dina bilder.
 • hitta kreativa lösningar
 • använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande
 • samtala kring och med hjälp av bilder
 • Analysera och tolka bilder och dra slutsatser.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6