👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och taluppfattning

Skapad 2017-08-23 12:29 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola F – 9 Matematik
Vi kommer titta närmare på våra siffror, vilket värde de har i positionssystemet, uppställningar i plus och minus, ordningstal och vi kommer att arbeta med det matematiska språket. Vi kommer även att börja med gånger och delat.

Innehåll

Vi kommer tillsammans arbeta med tal på tavlan och i en övningsbok.

Vi kommer att arbeta själva och i grupp för att hitta lösningar på olika mattetal. 

 

Uppgifter

 • ental och tiotal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /ramsräkna
Du kan ramsräkna talraden till 20 fram- och baklänges samt börja räkna vid ett givet tal.
Du kan räkna till 100 fram- och baklänges samt kan börja vid ett givet tal.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /taluppfattning
Du har en säker taluppfattning upp till 10. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen.
Du har en säker taluppfattning upp till 20. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen.
Du har en säker taluppfattning upp till 100. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Du vet vilket som är ental, tiotal och hundratal.
Du har en säker taluppfattning upp till 200. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen.
Du har en säker taluppfattning upp till 1000. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Du vet vilket som är ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du har tagit del av hur men använder en miniräknare.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /antal och ordningstal
Du kan ordningstalen upp till 10 i rätt följd och vad som kommer före och efter.
Du kan ordningstalen upp till 20 i rätt följd och vad som kommer före och efter.
Du känner till och kan storleksordna tal upp till 100.
Du känner till och kan storleksordna tal upp till 1000.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /addition
Du kan additionstabellerna 0-10 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan additionstabellerna 11-20 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan additionsräkning upp till 100 utan tiotalsövergång både muntligt och skriftligt.
Du kan additionsräkning upp till 100 med tiotalsövergång.
Du kan med hjälp av skriftlig räknemetod lösa uppgifter med addition inom talområdet 0-200.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /subtraktion
Du kan subtraktionstabellerna 0-10 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan subtraktionstabellerna 11-20 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan subtraktionsräkning upp till 100 utan tiotalsövergång både muntligt och skriftligt.
Du kan subtraktionsräkning upp till 100 med tiotalsövergång.
Du kan med hjälp av skriftlig räknemetod lösa uppgifter med subtraktion inom talområdet 0-200.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /multiplikation
Du kan tydligt visa multiplikationstabellerna 1,2,3,4,5 och 10 genom att skriva, rita eller bygga med konkret material.
Du kan multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /division
Du kan dela upp tal med hjälp av division t.ex. tre barn ska dela på tolv russin.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /begrepp
Du förstår begreppet summa och kan använda begreppet i rätt sammanhang.
Du kan använda dig av begreppen addera, term och summa.
Du kan använda dig av begreppen subtrahera, term och differens.
Du kan räknesättens namn multiplikation och division.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /bråktal
Du kan dela upp tal i två, tre eller fyra lika stora delar med hjälp av konkret material och namnge dessa med ett bråktal, t.ex. en tredjedel av tolv är fyra.