👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering syriasnka HT 17, V36/43

Skapad 2017-08-23 12:37 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning och skriva meningar i enkla texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 •  Du ska lära dig att uttala och forma bokstäver.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver.
 • Att läsa och skriva enkla ord och även enkla meningar.
 • Att läsa högt i grupper.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda legoklossar och bygga bokstäver.
 • Skriva ner bokstäver.
 • Måla och rita till enkla ord genom att använda olika bilder .
 • Arbeta med uttal och läsriktning.
 • Använda olika pedagogiska lekar.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du ska visa att du kan uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du ska kunna läsriktning.
 • Du visar att du kan läsa högt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3