👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 2017-18

Skapad 2017-08-23 12:52 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

¡Hola! Språkkunskaper öppnar dörrar och ger möjligheter till vidare studier, utlandsstudier, möjlighet till annorlunda möten under resor och karriärsmöjligheter i yrkeslivet. Att kunna ett främmande språk ger även en inblick i en annan kultur med andra perspektiv. Språkkunskaper innebär att lära sig ord, språkets struktur dvs. grammatik och kulturen där språket talas. På lektionerna kommer du få öva på att läsa, lyssna, skriva och prata spanska.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 

 • Kunna hälsningsfraser, berätta om dig själv och din familj.
 • Kunna berätta om dina och andras fritidsintressen.
 • Kunna berätta kortfattat om en sport på spanska, ett lag eller en atlet.
 • Kunna namn på ett antal klädesplagg och färger på spanska.
 • Kunna ett antal geografiord på spanska.
 • Ha lärt sig siffrorna 1-50.
 • Kunna berätta om en skoldag (tider, schema, ämne).
 • Öva på att böja regelbundna verb i presens (-AR, -ER, -IR).
 • Kunna bestämd artikel och genitiv.
 • Kunna förstå enkla instruktioner på spanska.
 • Kunna använda glosorna vi lärt oss hittills i sina sammanhang.

Arbetssätt

 • Gemensam lyssning av text och eventuellt sång.
 • Läsning och översättning enskilt, i par och i grupp.
 • Skriva en dialog med en eller fler klasskamrater och spela upp eller läsa upp den för klassen eller läraren.
 • Översätta olika texter om välkända områden.
 • Hörövningar och muntliga övningar.
 • Skriftliga övningar i grammatik, ordkunskap och fraser.
 • Pratar spanska och tränar på uttalet.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör, inlämningsuppgifter, hörförståelsetest, lästest och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9