👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering syrianska HT17, V36-43

Skapad 2017-08-23 12:55 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning genom att läsa högt och skriva olika texter tillsammans och i grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 •  Läsa olika texter och samtala om innehållet.
 • Träna på högläsning.
 • Arbeta med läsförstålse texter.
 • Skriva olika texter med egna ord. 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta med olika texter genom att läsa texter högt.
 • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar.
 • Vi kommer att ha tillgång till olika läroböcker och låneböcker från biblioteket.
 • Vi kommer att träna på att skriva egna texter.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att du förstår textens innehåll och kan svara på läsförståelse frågor.
 • Du visar att du kan berätta och skriva en text med egna ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6