👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8 2017-2018

Skapad 2017-08-23 13:01 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval

Under år 8 bygger vi vidare på det du lärt dig under år 6 och 7. Språkkunskaper öppnar dörrar och ger möjligheter till vidare studier, utlandsstudier, möjlighet till annorlunda möten under resor och karriärsmöjligheter i yrkeslivet. Att kunna ett främmande språk ger även en inblick i en annan kultur med andra perspektiv. Språkkunskaper innebär att lära sig ord, språkets struktur dvs. grammatik och kulturen där språket talas. På lektionerna kommer du få öva på att läsa, lyssna, skriva och prata spanska.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Kunna en del fakta om länder i Latinamerika.
 • Kunna flera uttryck med verbet ”tener” t.ex. tener hambre = att vara hungrig.
 • Kunna grundläggande ord om mat samt beställa mat.
 • Behärska regelbundna verb i presens (nutid).
 • Behärska regelbundna verb i futurum (framtid).
 • Kunna berätta om något du ska göra samt ställa frågor i futurum.
 • Kunna lyssna, läsa, förstå, översätta och med ett gott uttal återberätta olika texter.
 • Kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter på egen hand eller i samarbete med andra.
 • Kunna jämföra saker.
 • Kunna använda glosorna vi lärt oss hittills i rätt sammanhang.

Arbetssätt

  • Läsning och översättning individuellt och i grupp
  • Muntliga och skriftliga presentationer
  • Skriva egna texter, skriva och framföra egna dialoger i par eller grupp
  • Hörövningar och muntliga övningar
  • Skriftliga övningar då vi befäster grammatiken vi lärt oss hittills
  • Läxor och läxförhör
  • Skriftliga prov och muntliga betygsgrundande uppgifter
  • Lyssna på spanska texter

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör, inlämningsuppgifter, prov där hörförståelse, läsförståelse samt din förmåga att uttrycka dig i skrift testas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9