Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik: Tal år 8

Skapad 2017-08-23 13:09 i Högastensskolan Helsingborg
Vi lär oss statistik, baserat på Prio år 7.
Grundskola 7 Matematik
Vad kan subtraktionen 4 – 7 innebära? Kan något vara mindre än noll? De här frågorna sysselsatte matematiker i många århundraden. Så länge man såg tal som enbart ett antal, 4 oxar, ett mätetal med en enhet, till exempel 5 alnar, eller som ett förhållande, sträckan är 3 gånger så lång som en annan sträcka, så var det meningslöst att prata om tal mindre än 0. Hur ser till exempel en negativ sträcka ut? När man började räkna med negativa tal försökte man ofta göra dem begripliga genom att förklara dem som skulder eller förluster. I det här kapitlet får du lära dig mer om negativa tal och hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:
- Addera, subtrahera, multiplicera och dividera negativa tal
- Beräkna potenser
- Multiplicera och dividera tal i potensform
- Beräkna kvadratrötter
- Använda prefix

Dessa begrepp behöver du kunna:
negativa tal, positiva tal, motsatta tal,
naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal
potens, bas, exponent, kvadratrot
tiopotens,grundpotens
prefix, närmevärde, gällande siffror

Arbetsgång

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.1
 • Kapiteltest
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: