👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner då och nu!

Skapad 2017-08-23 13:09 i Östergårdsskolan Halmstad
Ett arbetsområdet om revolutioner, den amerikanska, franska samt den industriella revolutionen. Vi kommer även göra jämförelser med de revolutioner som händer i dag.
Grundskola 8 – 9 Historia

Vad är en revolution? Varför sker revolutioner? Detta är svar som vi ska ta reda på. Du kommer att läsa om flera olika revolutioner, den agrara, den amerikanska revolutionen, den franska samt den industriella revolutionen. Vi gör också jämförelser med de revolutioner som sker idag. Under 1700-talet skedde en rad olika händelser som skulle förändra livet för människor som levde då men även för oss idag. Även i nutid så har det skett revolutioner som i bl.a. i Egypten och Tunisien. Vad är det som göra att revolutioner bryter ut?

Innehåll

Tid: Vecka 34-42

 

Arbetssätt

- Genomgångar

- Läsning av texter

- Arbete med frågor

- Film

 

Vi kommer att avsluta med en kunskapskontroll.

Datum kommer meddelas senare.

Bedömning

- Du ska visa dina kunskaper och resonemangsförmåga under lektionerna.

- Du ska visa dina förmågor under det skriftliga testet.

Detta ska du visa att du kan:

 

 

- Berätta och analysera orsakerna till och konsekvenserna av den franska, amerikanska revolutionen.

- Kunna ge exempel på händelser under den franska och amerikanska revolutionen samt viktiga personer under denna tid.

- Kunna ge exempel på den industriella utvecklingen samt vad den fick för konsekvenser för samhället.

- Kunna berätta och analysera till och konsekvenserna av den agrara revolutionen.

- Förstå och använda viktiga begrepp som tex. upplysningen, triangelhandeln, feodalsystemet, revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati, imperialism, nationalism, konservatism, liberalism.

- Redogöra för hur olika grupper, tex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika, påverkades av revolutionerna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Revolutioner

F
E
D
C
B
A
Kunskaper om centrala ord och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Förmåga att analysera.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Förmåga att analysera. (forts.)
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.