👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2017-08-23 13:21 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Arbetsområde om energi
Grundskola 6 Fysik
Fysik är, tillsammans med biologi och kemi, en del av ämnet NO. Här kommer vi lära oss hur saker fungerar runt omkring oss, t.ex. ljud och ljus, rörelse, planeter och solsystem, tidräkning m.m.

Innehåll

Vi kommer under året bl.a. gå igenom:

Ellära: Vad är el? Hur kommer el hem till dig? Hur kan en glödlampa lysa?

Kraft  och rörelse:

Vad är en kraft? Hur mäter vi kraft?

Faller tunga stenar snabbare än lätta? Varför?

Universum: Vad finns det där?

Hur mäter vi dagar, månader, år och årstider?

Hur påverkar rymden livet på jorden?

Vilka egenskaper kan olika materia ha? 

Vad är Ljus?

Hur ser vi olika färger?

Vad är Ljud?

Hur blir det olika väder och vad är det som påverkar?

Hur visar du dina förmågor?

Du har möjlighet att lära dig om Energi genom att:

- Lyssnar på texter

- Tittar på filmer

- Läser texter

- Är med på genomgångar

- För och följer resonemang

- Jobbar med frågor

- Samtalar/ resonerar kring begreppen inom området

 

Syftet med arbetet är att du ska få lära dig vad energi är, vad som menas med energiprincipen och att det finns olika energiformer.

Du ska känna till vad vi människor använder energi till och hur vi kan utvinna energi från naturen.

Du ska få kunskap om hur vår energianvändning kan påverka miljön.

I Kraft och rörelse ska du kunna förklara vad som menas med rörelse, hastighet, accelleration och fritt fall.

Du ska kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen

Kunna förklara hur det blir dag och natt

Kunna förklara varför vi har olika årstider

Förklara vad en månad är

 

- Träna på att göra systematiska undersökningar

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • samtala och diskutera om frågor som rör de frågor vi tar upp - du ska kunna ställa frågor och framföra dina egna åsikter OCH bemöta andras åsikter på ett sätt som gör att samtalet förs framåt.
 • beskriva, resonera och ge exempel på energikällor och energianvändning - du ska kunna koppla de beskrivningarna och exemplen till energins oförstörbarhet och flöde.
 • beskriva och resonera kring t.e.x. ljud och ljus, kraft, el, rymden, väder.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom:

 • skriftligt prov
 • bedömningstillfälle med samtal och diskussioner runt frågor som rör ämnet
 • kontinuerligt under lektioner kan du visa vad du kan
 • olika praktiska övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik - Energi

Ej uppnått godtagbara
-->
-->
-->
Argumentera
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument
Diskuterar frågor inom kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som till viss del för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
att använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planera och genomföra undersökningar. Använda utrustning Jämföra resultat & förbättra undersökningar Dokumentera undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp, modeller och teorier
att beskriva och använda natur-vetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om energi kan du relatera till några fysikaliska samband.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energi kan du relatera till några fysikaliska samband.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om energi kan du relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckters och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckters och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckters och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckters och deras betydelse för människors levnadsvillkor.