👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2017-08-23 13:39 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Matteborgen 5A från Natur & kultur
Grundskola 5 Matematik
Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet. Under höstterminen kommer vi att arbeta särskilt med: - Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000  - Geometri och längdenheter. - Innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel. - Vikt och volym. - Temperatur, tabeller och diagram.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • ta vara på lektionstiden i skolan
 • be om hjälp då du inte förstår
 • följa min planering i ämnet

 

Kopplingar till läroplan

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

-välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- föra och följa matematiska resonemang 

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsträningsuppgifter och problemlösningsuppgifter. Ibland arbetar vi praktiskt med olika material, spelar spel eller har utematte i naturen.

Vi kommer att lära oss:

* Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 

* Geometri och längdenheter.

* Innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel.

* Vikt och volym.

* Temperatur, tabeller och diagram.

Du kommer att utveckla:

Dina kunskaper i matematik; hur man resonerar kring matematiska problem. Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte. Hur man samarbetar i en grupp för att komma fram till ett svar eller en lösning på ett problem.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid redovisningar.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.


Se matris.

Matriser

Ma
Matris i Matematik

Du har nått delar av målet men behöver träna mer.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Stora tal-taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ma  1-3
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.
Stora tal-De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla. Du är osäker på multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du har inga som helst svårigheter med att räkna med de fyra räknesätten.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
 • Ma
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är mycket säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du ska kunna uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater
 • Ma  4-6
Du är osäker på att uppskatta och kan med hjälp räkna ut areor.
Du kan uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Du är säker på att uppskatta och räkna ut areor samt använda rätt enhet. Du kan även med viss hjälp konstruera och räkna ut areor på kombinerade figurer, ex. två sammansatta rektanglar.
Du ska förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp förstora och förminska enkla figurer, du förstår att skala visar hur stor förstoringen eller förminskningen är.
Du förstår och kan använda skala samt begreppen förstoring och förminskning.
Du har goda kunskaper om skala och kan konstruera egna ritningar och uppgifter.
Decimaltal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva decimaltal. Du kan med viss hjälp addera och subtrahera decimaltal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla tal. Du kan göra enkla uträkningar i flera steg.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt göra uträkningar i flera steg i både addition och subtraktion.
Vikt och volym
Du ska kunna jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
 • Ma  4-6
Du känner till vikt- och volymenheter, du är osäker på att växla mellan enheterna.
Du känner dig ganska säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
Du känner dig säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter. Du kan arbeta med lite klurigare uppgifter som kräver att du tänker i flera olika steg.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram samt kunna räkna ut medelvärde
 • Ma  4-6
Du kan läsa av tabeller och diagram, du tycker det är svårt att konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram med viss hjälp.
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel-och linjediagram.