👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A Kap 1 Stora tal

Skapad 2017-08-23 13:41 i Aspen Montessori Grundskolor
Matteborgen 5A kap.1.
Grundskola 5 Matematik
Under skolans första 3 veckor kommer vi att arbeta med stora tal!

Innehåll

Mål för eleven

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • ordna tal efter storlek inom ovanstående talområde
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet och använda algoritmer(uppställningar)
 • multiplicera och dividera med tal som slutar med nollor
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsträning och problemlösningsuppgifter. Du kommer att få arbeta individuellt, i par och tillsammans med hela klassen.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

* storleksordna tal

* använda minnessiffra/växling vid algoritmräkning (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera tal med nollor på slutet

Detta kommer bedömas kontinuerligt i form av samtal, diagnoser och prov under terminen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6