👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, samt multiplikation och division med 10,100 och 1000

Skapad 2017-08-23 13:54 i Stora Högaskolan Stenungsund
Decimaltal, samt multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Grundskola 6 Matematik
Få mer kunskaper om decimaltal, samt division och multiplikation med 10, 100 och 1000

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 När du har arbetat klart med det här området ska du kunna:

-förstå vad som menas med ett decimaltal

-storleksordna decimaltal

-multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

-räkna med överslagsräkning

-räkna med kortdivision

Hur ska du lära dig?

Du arbetar med:

- genomgångar och diskussioner

- enskilt arbete med individanpassat material

- problemlösning enskilt och i grupp

-praktiska uppgifter

Vad kommer bedömas?

 Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

-visar hur du kommer fram till ett svar på en uppgift muntligt och skriftligt

-deltar under lektionen

-kan formulera och lösa problem

-tar eget ansvar för ditt lärande

-visar dina kunskaper på prov

Hur kommer du bedömas?

Du kommer att få:

-göra muntliga förklaringar till uppgifter

-göra skriftliga beräkningar  

-delta i matematiska diskussioner och samtal

-formulera och lösa problem

-ta eget ansvar för ditt lärande

-visa dina kunskaper på prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 1

A
C
E
F
Förklara muntligt
Du redogör på ett mycket gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett grundläggande sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Nivån för E inte nådd.
Skriftliga prov
Du visar mycket goda kunskaper.
Du visar goda kunskaper.
Du visar grundläggande kunskaper.
Nivån för E inte nådd.
Samtala och diskutera
Du för välutvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för utvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för enkla resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Nivån för E inte nådd.
Problem, skriftliga metoder
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Nivån för E inte nådd.
Ansvar
Du tar mycket gott ansvar för ditt lärande.
Du tar gott ansvar för ditt lärande.
Du tar i huvudsak ansvar för ditt lärande.
Nivån för E inte nådd.