👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och frekvenstabeller

Skapad 2017-08-23 13:55 i Påarps skola Helsingborg
Frekvenstabeller är en del av arbetsområdet statistik. Eleverna arbetar från grunden med elevaktiviteter att själva undersöka frågeställningar samt lära sig olika begrepp/ord som ingår i frekvenstabellen samt varför det är bra att kunna använda sig av tabeller i olika sammanhang.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna avläsa tabeller är viktigt eftersom det är en del av vardagslivet. Vi måste avläsa och hämta information om busstider eller tågtider för att kunna ta oss till jobb och skola. Tabeller är ett bra verktyg för att ordna och organisera. Frekvenstabeller använder vi för att ta reda på och undersöka frågeställningar. Vi kan avläsa frekvenstabeller för att hämta information kring olika händelser och frågor. Frekvenstabeller har många användningsområden och ingår i flera ämnen så som SO och NO.

Innehåll

Planeringen utgår från det centrala innehållet: 

* Tabeller, diagram och grafer samt hur det kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar. 

* Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Planeringen utgår från kunskapskraven:

 * Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang

Det här gör vi i klassrummet:

Lektion 1 och 2: 

En gemensam uppgift där du samarbetar och löser tillsammans med din bänkkamrat/kamrater. 

Lektion 3- 4: 

Du tränar på begreppen som ingår i frekvenstabeller. 

Du tränar på att avläsa och hämta information utifrån givna frekvenstabeller och givna frågor.

Du tränar på att rita en egen frekvenstabell och undersöka egen formulerad fråga. 

Du tränar på att formulera frågor till din egna gjorda frekvenstabell. 

Lektion 4:

Du byter frekvenstabell med en kamrat och löser uppgifterna. 

Lektion 5. 

Träna på uppgifter från mattebok

Lektion 6

Bedömningstest

 

Bedömningsmatris: 

 

Bedömningen avser

nivåer

Lägre

 

högre

Begrepp

Eleven visar inte kunskaper om begreppen som ingår i en frekvenstabell

Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen i en frekvenstabell och visar det genom egna ritade tabeller och genom att avläsa tabeller.

Eleven visar goda kunskaper om begreppen i en frekvenstabell och visar det genom att använda sin förståelse i egna ritade tabeller och genom att avläsa tabeller.

Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen i en frekvenstabell och visar det genom egna ritade tabeller och genom att avläsa tabeller.

Metod

Eleven kan inte använda sig av tabeller för att lösa en uppgift.

Eleven visar grundläggande kunskaper genom att lösa uppgifter genom att använda och rita en frekvenstabell som är möjlig att förstå och läsa.

Eleven visar goda kunskaper genom att lösa uppgifter genom att använda och rita en frekvenstabell som är tydlig.

Eleven visar mycket goda kunskaper genom att lösa uppgifter genom att använda och rita en frekvenstabell som är mycket tydliga.

Problem

 

 

 

 

Resonemang

 

 

 

 

Kommunikation

Eleven kan inte använda och kommunicera information genom att använda sig av en tabell.

Se ovan metod

Eleven har valt metod av tabell som är möjlig att följa.

Se ovan metod

Eleven kommunicerar tydligt sin metod och val av tabell som andra kan följa.

Se ovan metod

Eleven kommunicerar mycket tydligt sin metod och val av tabell som andra lätt kan följa och förstå