👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO Europas sista vildmark

Skapad 2017-08-23 13:56 i Aspen Montessori Grundskolor
Från boken "Koll på NO, 5"
Grundskola 5 Biologi
Varför har renen hårig mule? Finns det blommor med päls? Kan granar ha skägg? Vems spöklika skratt hörs i skogen? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig när vi arbetar med Europas sista vildmark.

Innehåll

Mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan leva där
 • vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

Undervisning

 • Du kommer att få lyssna till din lärare som berättar.
 • Se filmer.
 • Läsa texter tillsammans med en kamrat.
 • Arbeta kring olika frågeställningar individuellt och med en kamrat.
 • Göra övningar på Bingel.

Bedömning

Efter området ska du skriftligt eller muntligt kunna svara och ge exempel på:

 • rovdjur som lever i fjällen.
 • vad en glaciär är.
 • några djurarter som lever i fjällen.
 • en näringskedja där du har arter från fjällnaturen med.
 • 3 saker som människan använder fjällen till och förklara hur den användningen kan påverka och förändra naturen i fjällen.
 • varför det finns nationalparker och naturreservat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6