👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, åk 8, "Tal och räknesätt", ht 17

Skapad 2017-08-23 13:57 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
De fyra räknesätten, orden, sättet man räknar på och hur man kan använda miniräknare. Matteproblem i vardagen.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vi startar denna termin med att lära oss mer om vårt talsystem och då tittar vi på tiosystemet, decimaltal och negativa tal. Vi fortsätter även att träna på de fyra räknesätten och lägger lite extra tid på multiplikation och division. Det blir även en del problemlösning.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vårt talsystem med tiosystemet, decimaltal och negativa tal

De 4 räknesätten: Addition(Plus), Subtraktion(minus), multiplikation(gånger) och division(delat med).

Problemlösning med exempel hämtade ur vardagen.

Undervisningens innehåll: Hur?

Tillsammans i helklass och grupp deltar du i olika diskussioner och övningar.

Du jobbar med uppgifter på iPaden och i böcker.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du löser dina uppgifter i häften/böckerna.

Jag lyssnar på när du ger förslag på lösningar och hur du beskriver det.

Du kommer även ha några diagnoser som jag bedömer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till exempel vid mätning av temperatur.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett ändamålsenligtsätt.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
.Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning ellerskiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrartill att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettdelvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ienkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ivälutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser