👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsfysik

Skapad 2017-08-23 14:03 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Visste du om att lekplatsen är full av fysik? Hur kommer det sig att vi kan glida olika fort i rutschbanan? Hur kan du och fröken sitta på gungbrädan för att få jämvikt? Du kommer att få lära dig om hur detta hänger ihop. Du kommer också att få träna dig på att ställa en hypotes och utföra enkla experiment.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Under temat kommer du att få träna din förmåga att undersöka kraft och rörelse. Du kommer också att träna din begreppsförmåga genom att lära dig nya ord och uttryck som tillhör området.

Efter detta arbetsområde ska du kunna berätta om:

 • hur du använder dig av kraft och rörelse i vardagen.
 • hur du kan uppleva tyngdkraft och friktion på en lekplats (t. ex. gungor och rutschbanor).
 • begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • de olika experiment som du har fått göra på lekplatsen.

 

Hur ska jag lära mig?

Vi inleder temat med att du får titta på ett bildspel från vår skolgård. Du kommer tillsammans med klasskamraterna få fundera på vad som händer på bilderna. Här ta vi avstamp och arbetar vidare med kraft och rörelse.

Du kommer att få:

 • göra olika experiment ute på skolans lekplats.
 • skriva ner (dokumentera) dina tankar kring experimenten, där du först ställer en hypotes.
 • läsa faktatext om ämnet.
 • titta på faktafilm om ämnet.
 • träna dig på begreppen friktion, balans, jämvikt, tyngdpunkt, tyngdkraft och hypotes.
 • använda begreppen när du förklarar det du har upplevt.
 • skriva egna texter om kraft och rörelse.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du kommer att få se samma bilder som vid uppstarten av temat. Då kommer du att få berätta/skriva det du nu ser med hjälp av begreppen som du lärt dig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3