👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaker och gosedjur i slöjden åk9. Ht-17

Skapad 2017-08-23 14:05 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Högstadieelever får skapa leksaker och mjukisdjur till lågstadieelever.
Grundskola 9 Slöjd
Vi utformar och tillverkar mjukisdjur och leksaker i slöjden. Anpassade för barn- och gåvor till barnen i lågstadiet!

Innehåll

 Genomförande

1. Gemensam uppstart för åk 9. Tillsammans (trä/metall - och textil) går vi igenom uppgiftens utformning och upplägg. Vi tittar på bilder och filmer samt diskuterar miljö och hälsoaspekter.

 

2. Eleverna i nian får träffa åk 2. Tillsammans ska de sitta två och två (en nia och en tvåa) och bläddra i böcker och skissa på idéer att tillverka i slöjden till de små.

 

3: Niorna får nu terminen på sig att skapa och färdigställa leksaker och gosedjur i slöjden. Planera och utvärdera ditt projekt i Unikum under slöjd, lärlogg. Glöm inte att ta en bild på det färdiga arbetet och publicera.

Vid slutet av terminen ska åk 2 få sina saker!

 

 

 

 

 

Syfte   

Centralt innehåll   

Bedömning   

För syfte, centralt innehåll och kunskapskrav, läs nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9