👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 3

Skapad 2017-08-23 14:10 i Hindås skola Härryda
Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger och enklare dialoger. Vi utgår från What´s up 3, textbok med övningsuppgifter och sånger.
Grundskola 3 Engelska
Vi utgår från What´s up 3 som består av textbook, workbook och kopieringsmaterial. Det engelska språket utvecklas genom enkla dialoger.

Innehåll

Tid

Årskurs 3

Arbetssätt

Vi utgår ifrån läromedlet What's Up3. Genom att lyssna till ord och fraser, sjunga sånger, se film, samtala, skriva glosor och enkla meningar bygger vi upp ett ordförråd och kommunikativ förmåga hos eleverna. 
Formen för att bygga upp ett ordförråd stärks av att repetera ord och fraser många gånger.
Vi kommer även att titta på filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

Bedömning

Du bedöms utifrån hur du aktivt deltar i enkla presentationer, dramatiseringar, hör-, läs- och skrivövningar. Se bedömningsmatrisen nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Bedömningsmatris, engelska 1-3

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord och försöker delta efter förmåga.
Lyssnar och förstår flera enkla engelska ord, ramsor och sånger samt deltar efter förmåga.
Förstår de flesta enkla engelska ord och fraser samt deltar alltid aktivt.
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen några enkla ordbilder, t.ex what´s your name.
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
Läser och förstår flera enkla ord och meningar.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en dialog eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta om vardagsnära ämnesområden.
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
Vågar och försöker svara på enkla frågor.
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex. om sig själv och sin familj.
Kan ställa och besvara frågor t.ex. om sig själv och sin familj.
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt.
Kan skriva av engelska ord och meningar.
Kan skriva några engelska ord och meningar som vi har arbetat med.
Kan skriva en kortare text om ämnen vi har arbetat med.