👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2017-08-23 14:18 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Varför behöver man kunna läsa en karta? Vilken är den bästa vägen att ta sig till stranden? Vilken väg ska jag ta om jag vill komma fortast fram? Om jag vill hitta staden Ankara, hur gör jag då? Hur långt är det mellan Ystad och Haparanda? Det är just detta och mycket mer som du ska få lära dig om i temat kartkunskap.

Innehåll

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska:

  • utveckla din kunskap om kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
  • utveckla din färdighet i att hitta på världskartan och jordgloben.
  • kunna peka ut kontinenterna, världsdelarna, världshaven och ekvatorn på kartan.
  • kunna peka ut var Sverige ligger på en världskarta.
  • kunna peka ut de olika väderstrecken.

 

 

Du kommer nå målen genom att:

  • få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.
  • få arbeta med praktiska övningar i kartkunskap.
  • få möjlighet att öva/visa dina förmågor

 

 

Du kommer att få bedöma ditt eget arbete (självbedömning) och du kommer få bedömning på olika vis, bland annat genom att visa dina kunskaper på ett karttest.

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få öva på att:

*jämföra likheter och skillnader mellan olika typer av kartor

*se samband och kunna förklara samband mellan olika delar av världen.

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Förmågan att hantera information

Du kommer öva på och visa att du kan söka information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda geografiska begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av självbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt eget resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram – pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

 

.