👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Automatamaskiner år 8

Skapad 2017-08-23 14:22 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Slöjd Teknik
Du ska bygga en maskin, maskinen ska ha en drivaxel som leder till någon form av rörelse. Du kommer få se olika typer av maskiner och utgå från dem som inspiration när du designar din alldeles egen maskin! Projektet kommer att bedömas inom slöjd och teknik.

Innehåll

Du ska:
1. Planera och skissa en maskin.
2. Skapa en tredimensionell modell i papp.
3. Bygga din maskin i trä (och andra material om du vill).
                      Största tillåtna storlek är 15 cm hög och 25 cm lång.
4. Beskriva med ord (text/muntligt) hur maskinens delar samverkar.
5. Delta i en lektion som behandlar orden arbetsmiljö och ergonomi.

Samtliga moment ska fotograferas och lägga in i Unikum så att både Anna och Marika får möjlighet att bedöma dem.

Matriser

Tk Sl
Vallhamra Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
1. Användande av utrustning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
2. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
i olika material utifrån instruktioner.
i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
3. Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
5. Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
6. Arbetsprocess
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
7. Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp
7. Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tk Sl
Kunskapskrav Teknik

F
E
C
A
Material & deras användning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.