👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plastlådan

Skapad 2017-08-23 14:25 i Racklöfska skolan Åre
Vi vill ge eleverna möjlighet att släppa loss sin kreativitet genom att få göra ett valfritt konstverk som passar uppgiftens förutsättningar att skapa 3-d i en plastlåda.
Grundskola 4 – 6 Bild
Under det är bildarbetet kommer du att tillsammans med en klasskompis få skapa och utveckla ett eget konstverk i en plastlåda. Lådan kommer bli en del av en häftig upplevelse-installation. Ni kommer få jobba med egna idéer, material och tillvägagångssätt.

Innehåll

Mål (Vad ska eleven kunna efter arbetsområdet).

Se kunskapskraven nedan.

 

Förenklat krävs för ett  godkänt arbete att  eleven visar upp ett färdigt arbete som har en tydlig tanke, är genomarbetat och lämpar sig för plastlådan.

Eleven ska svara på uppföljningsfrågorna där man reflekterar, analyserar och berättar om sitt arbete och arbetets gång.

 

 

Syfte:

Anpassa sina kreativa idéer efter förutsättningar, och förmedla ett budskap genom sitt skapande. Använda sig av olika material och verktyg som passar uppgiften.
Utveckla sitt arbete. Reflektera och bedöma arbetsgången och den färdiga produkten. 

 

 
 

Förutsättningar (antal elever, vuxna, lokaler mm)

22 elever (2 sva_elever)
2 pedagoger, 1 klassresurs, (1 studiehandledare)
Ett klassrum

Planerad tidsperiod

2x 80 min bildlektion plus 40 min uppföljning.

Tillvägagångsätt.

Tillfälle 1
 Klassen delas upp i par av vuxna.
 
Paren ska:
Bestämma vad de vill göra. 10 min
Göra en planering med en skiss och material. 25 min
Visa planeringen.
Godkänd planering=sätt igång och jobba. Minst 50 minuter. "klar" innan så utvecklar man verket.
 
Tillfälle 2 Fortsatt arbete minst den tiden som är kvar på 50 minuter.
Arbetet får max ta 80 minuter.
(Extra uppgifter för de som blir klara mellan 50 och 80 minuter.
 
Tillfälle 3 40 min uppföljning.
 
 
 

Uppföljning (hur eleven visar vad hen lärt sig).

Uppföljning: Svara på frågor om arbetet och arbetets gång och bedömning av sitt eget arbete.
Den färdiga lådan kommer vara en del av en för klassen gemensam installation för de andra eleverna att se.
 

Utvärdering och bedömning av eget bildarbete.

Du ska skriva detta som en löpande text i ditt svenska häfte med rubriken ”Plastlådan”.

Löpande text innebär att det ska vara självständig. Du ska inte behöva läsa något annat för att förstå. Den ska vara skriven i meningar med stor bokstav och punkt.

Här finns några frågor som du kan besvara i din text som lite hjälp att komma igång att skriva.

Beskriv vad ni gjorde?

Varför valde ni att skapa det du gjorde?

Visste du när ni började hur det skulle bli?

Ändrade ni er plan någon gång under processen? Varför och hur?

Hur utvecklade ni er idé vidare?

Vad blev bäst?

Vad skulle du vilja ändra och hur?

Hur arbetade du under lektionen?

Hur nöjd blev du med den färdiga produkten och din insats under arbetets gång?

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Kopia av Planeringsmall för Racklöfska skolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt