Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 7

Skapad 2017-08-23 14:28 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska jobba med att utveckla dina hantverkskunskaper inom slöjd. Detta ska du göra genom att testa/repetera många olika tekniker. Du kommer ha stor nytta av detta i 8an och 9an!

Innehåll

Det här ska vi göra

 •  Limma och forma trä
 •  Betong
 •  Låda med 4 olika hörnsammansättningar
 •  Metallarbete - tolka kulturella och estetiska uttryck

Dokumentation

I slöjdens kursplan står det att man ska dokumentera sitt arbete i ord och bild.

Du dokumenterar ditt arbete med bilder i lärloggen.  

Du kan välja att ge dina ord till mig i text i lärloggen. Du kan välja att ge orden till mig muntligt vid en redovisning. Du kan välja att ge orden till mig genom att spela in en film.

Bedömning

Du kommer att bedömas på de kunskapskrav som jag lagt i matrisen nedan. Jag kommer gå igenom vad de betyder och hur man uppnår dem under lektionstid.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Slöjd

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
1. Användande av utrustning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
2. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
i olika material utifrån instruktioner.
i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
3. Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Utvecklande av idéer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
5. Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
6. Arbetsprocess
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
7. Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen
7. Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
8. Tolka slöjdföremåls uttryck
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: