👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid - HI ÅR 8

Skapad 2017-08-23 14:30 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia
I slutet av 1700-talet inträffar flera händelser som för alltid kom att förändra utvecklingen i världen. Vi kommer under arbetet att träffa på dramatiska händelser med krig, våld och avrättningar. Du kommer att träffa på människor som dog av sjukdomar och olyckor i gruvor och på fabriksgolv. Du kommer träffa på barnarbete, halshuggningar och fruktansvärda övergrepp som européerna begick runt om i världen. Men under de här veckorna kommer du också att träffa på början på vårt moderna samhälle, en höjd levnadsstandard, nya spännande uppfinningar och idéer och en väldigt positiv syn på framtiden.

Innehåll

Tidsperiod v 34 - 41 

Kunskapskrav och bedömning - se stadiematris historia

För att du ska anses ha uppnått godkända nivåer bör du vid slutet av arbetsområdet kunna förklara följande:

 • Orsaker och följder av de olika revolutionerna.
 • Huvuddragen (alltså händelseutvecklingen i stora drag) av revolutionernas förlopp.
 • Hur de tre revolutionerna förändrade livet för ”vanligt” folk.

För att nå högre nivåer ska du i samband med ovan nämnda mål kunna ge underbyggda argument för dina åsikter. Du försöker beskriva hur händelserna hänger ihop och försöker efter bästa förmåga redogöra för kopplingar mellan händelserna då och det nutida samhälle du lever i. Kanske till och med fundera på hur ditt liv hade kunnat se ut om t ex den franska revolutionen aldrig hade ägt rum?

Så här kommer vi att arbeta:

Först kommer en introduktion som placerar perioden rätt i tiden.

Vi följer under tre lektioner utvecklingen i Europa från romarriket fram till 1600-talets slut.

Det här stora arbetsområdet kommer att delas in i tre delar

 1. Industriella revolutionen ca 1750-1910
 2. Den amerikanska revolutionen 1776-1783
 3. Franska revolutionen 1789-1815

Arbetsmaterial

 • Läroböcker (som kan användas via inläsningstjänst för alla elever.)
 • Dator för dokumentation och informationsinhämtning.
 • Anvisade filmer SLI.se och Youtubeklipp

Vi har planeringen lektion för lektion i Google Classroom där även alla länkar och uppgifter kommer att finnas.

 

 

 

Elevens ansvar och inflytande

Kom i tid till lektionerna och ha ha alltid med laddad dator och lärobok.

Jobbet ska göras i skolan och är du sjuk eller ledig behöver du ta igen "förlorad tid" på egen hand t.ex. Ttm (spårpass)  eller hemma. Fråga klasskompisarna vad du missat i första hand.

Allt material du behöver finns i Google Classroom samt i den bok du får låna av skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9