👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

taluppfattning

Skapad 2017-08-23 14:36 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Planering för området taluppfattning 4-6.
Grundskola 4 – 6 Matematik
vi kommer att: -arbeta med de fyra räknesätten. - arbeta med heltal, decimaltal och negativa tal. - positionssystemet

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Lärandematris taluppfattning

Centralt innehåll

Påväg
Du kan till viss del
1
Du kan
2
Du kan med säkerhet
3
Du kan föra utvecklade samtal och resonemang och du kan med säkerhet
Tal i decimalform
förstå varför vi användandet tal i decimalform.
Storleksordning
storleksordna tal t.ex. i decimalform.
Begrepp
förstå begreppen centi, milli och deci.
Multiplikation
multiplicera med 10, 100 samt 1000.
Division
dividera med 10, 100 samt 1000.
Rimlighet
använda överslagsräkning.
positionssystemet
utifrån positionssystemet bestämma ental, hundratal, tiotal, hundradel, tiondel.
Addition & subtraktion
med hjälp av olika metoder göra beräkningar inom addition och subtraktion.

Förmågor

Påväg
Du kan till viss del
1
Du kan
2
Du kan med säkerhet
3
Du kan föra utvecklade samtal och resonemang och du kan med säkerhet
Problemlösning
Du kam lösa enkla problem inom området på ett
Du kan till viss del lösa problem men behöver träna mer på att använda fungerande strategier och metoder
I huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
säkert och väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
Begrepp
Du har
viss kunskap om några geometriska begrepp men behöver träna mer på att behärska fler begrepp.
grund läggande kunskaper om geometriska begrepp
goda kunskaper om geometriska begrepp.
mycket goda kunskaper om geometriska begrepp och kan använda begreppen i flera olika sammanhang.
Metod/ strategier
Du kan välja och använda
någon enstaka metod men behöver utveckla fler metoder för att med säkerhet kunna lösa problem.
I huvudsak fungerande metoder/ strategier för att kunna lösa enklare problem.
Fungerande metoder/ strategier för att lösa olika typer av problem.
Fungerande och effektiva metoder/ strategier för att lösa olika problem i olika situationer.
uttrycksformer
Skriftligt. Du kan välja och använda
Du kan använda något sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. Du har svårt att välja ett sätt på egen hand.
ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. rita bilder, skriva uträkningar eller symboler.
ett fungerande sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. bilder, skriva uträkningar, symboler, tabeller eller diagram.
ett fungerande och effektivt sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. bilder, skriva uträkningar eller symboler, tabeller, diagram eller grafer.
utrycksformer
Muntligt. Du kan i redovisning och samtal föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som
Till viss del för resonemanget framåt
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar resonemanget.