👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordens geografi

Skapad 2017-08-23 14:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Geografi
Naturen i de nordiska länderna skiljer sig åt en hel del. I Norge är det nästan bara berg, Finland är ganska platt med stora skogar och tusentals sjöar. Island är en karg ö, med glaciärer och vulkaner. I Danmark är jorden extra bördig och därför finns där många åkrar. Sverige har nog fått den mest omväxlande naturen. Vi har mycket av både skogar, sjöar, berg och öppet landskap med åkrar. Även om naturen är olika, så har människorna i Norden mycket gemensamt. Vardagslivet ser ungefär likadant ut för en norrman som för en finländare, svensk eller dansk och man har samma helger och traditioner.

Innehåll

Analysförmågan: Du undersöker och beskriver samband mellan människa, samhälle och natur.

Du visar på skillnader och likheter mellan länder när det gäller naturlandskap, klimat, statsskick och energiförsörjning.

 

Kommunikativa förmågan: Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktig fakta som handlar om Norden.

 

Förmågan att hantera information: Du visar att du förstår kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du hittar information på t ex kartor, i diagram eller i läroboken samt väljer den källa som fungerar bäst för tillfället.

 

Den begreppsliga förmågan: Du använder geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med Norden att göra.

 

 

De stora frågorna är:

 

Vilka är de nordiska ländernas tillgångar, var finns de och vad används de till?

 

Var i Norden bor de flesta människorna och varför just här?

 

Varför har Norden ett kallt och bistert klimat och hur kommer det sig att Norges hamnar trots det är isfria hela vintern?

 

Varför är det så svårt att förstå finska och samiska när det går att förstå norska, danska och isländska ganska lätt?

Hur ska vi arbeta:

 

 • Du kommer att få ta del av fakta från t ex geografibok, kartbok,
 • filmer och föreläsningar
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och
 • helklass
 • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp
 • av stödstrukturer
 • Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av  klasskamrater och lärare

Vi ska också ge oss ut på äventyr genom Norden tillsammans med Holger Nilsson och Mortensen!

 

Matriser

Ge
Geografi - Norden åk 5

Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal och visat att du kan mer
Du förstår kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
 • Ge
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp orientera dig på kartan med dess färger och symboler.
Arbeta aktivt på lektionerna. Följ med på en karta när du är ute och reser, då är det lättare att förstå hur den är uppbyggd.
Du har grundläggande kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan och utläsa olika fakta
Du känner till namn och läge på Nordens länder samt viktigare orter, regioner, berg, hav och vatten
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har svårt att komma ihåg namn/läge på geografiska platser i Norden.
Lyssna aktivt på lektionerna och följ med när vi repeterar. Fråga när du inte förstår.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Du känner till några centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • SvA
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • Ge  4-6
 • Hi
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp läsa, skriva och förstå grundläggande begrepp i geografi.
Det är viktigt att du frågar när det är något du inte förstår.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan skriva faktatexter om länder i Norden utifrån stödord
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • SvA
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du kan med hjälp skriva faktatexter om länder i Norden.
Du behöver träna på att hitta stödord i de texter du läser, det är viktigt att du förstår det du läser.
Du kan läsa, förstå, tolka och skriva enkla faktatexter. Du har några olika strategier för att läsa och förstå faktatexter.
Du har mycket goda kunskaper och bra strategier för att läsa, förstå, tolka och skriva olika faktatexter.
Jämföra och dra slutsatser
Du ska kunna se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp upptäcka en del likheter och skillnader mellan några nordiska länder
Förbered dig på att hitta likheter och skillnader innan du börjar att läsa om de nordiska länderna.
Du kan se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
Du kan se många likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
Karaktäristiskt för de olika nordiska länderna
Du ska kunna något typiskt som kännetecknar de olika nordiska länderna
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp komma på något typiskt för de olika nordiska länderna
Läs och ta hjälp av en vuxen för att komma på vad som kännetecknar varje land i Norden.
Du kan berätta något typiskt som kännetecknar de olika nordiska länderna
Du kan berätta om flera olika kännetecken som är typiska för de nordiska länderna