Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsk Grammatik

Skapad 2017-08-23 14:50 i Munkedalsskolan Munkedal
Här följer delar av den grammatik vi arbetar med under läsåret.
Grundskola 6 Engelska
Fyll DIN påse med nyttig grammatik! Här kan du se vad du ska få lära/träna mer på under den här terminen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 • Att synliggöra vilka grammatiska strukturer vi har behov av att kunna
 • Att synliggöra om just DU kan använda dem.
 • Att regler och strukturer underlättar och stöder din förmåga att utrycka dig i tal och skrift samt din förståelse för det du läser och hör.

Bedömning

Det finns inget kunskapsmål i att behärska grammatik i sig. Däremot är grammatiken högst väsentlig för att förstå hur språket är uppbyggt och till stor hjälp när man ska uttrycka sig i tal eller skrift eller förstå det man läser eller hör.

Matrisen/checklistan är i huvudsak till för att DU ska kunna se vad just DU behöver jobba vidare med.

Hur vi arbetar:

Vi kommer att kontinuerligt arbeta med olika delar i den grundläggande grammatiken genom:

 •  gemensamma genomgångar/övningar där vi jämför den engelska grammatiken med den svenska
 • övningar och exempel där du får träna på grammatikregler
 • ditt arbetshäfte
 • titta på olika grammatiska konstruktioner både i egna och andras texter
 • du kommer också att få tips på länkar där du kan träna digitalt

 

Dokumentation: Du kommer själv att få göra markeringar i matrisen (som finns i din engelskamapp),  när du känner/visat att du behärskar ett visst grammatiskt område.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Grammatik och språkliga begrepp

verbformerna: am - are - is
Du kan förstår och använder grammatikregeln för: I am you are he, she it is we, you they are
Prepositioner - läges/tidsord
Du kan använda de vanligaste prepositioner rätt: t.ex. in, on, next to, under, between, beside, behind, into, after, before, out,towards
Frågeord
Du vet vet skillnaden på frågeorden och använder dem rätt: what, where, how, when, why, who,
Fråga efter och ange rätt tid
Du kan fråga hur mycket klockan är och ange tid för hel- och halvtimmar, kvart i/över, tjugo minuter i/över, fem minuter i/över halv
can - kan & can´t - kan inte
Du kan betydelsen av I can - jag kan. I can´t/ I can not/ I cannot - jag kan inte ....och du kan ställa frågor: Can you...?
a - an
singular substantiv - "en" eller "ett" form
Du använder "an" före ord med vokalljud (a, e, i, o, u, y) och "a" om ordet börjar med ett konsonantljud.
Bestämd/obestämd form substantiv - the/a eller an
Du använder bestämd/obestämd form på substantiv rätt. katten - the cat - bestämd form en katt - a cat - obestämd form en apelsin - an orange - obestämd form
verbformen "att ha": have - has + got
Du använder have-has på rätt sätt och förstår hur det blir när man använder sammandrag + got. i, you - have, I´ve got, you´ve got he, she it - has , he´s got, she´s got, it´s got we you they - have
there is - there are
Du vet och använder there is när det gäller en eller ett av någonting - det är singular. Du vet och använder there are när det är flera av någonting - det kallas plural.
Verb i presens he, she, it + -s eller -es
Verb i presens talar om vad man gör just nu. Vid he,she eller it ska ändelsen -s eller -es läggas på verbet.
Du vet att verb i presens ser ut så här: I play, you play he, she, it plays we you, they play -es ska det vara om verbet slutar på o, s-ljud eller sje-ljud t.ex. goes, guesses
Plural Substantiv - s
Några plural former - flera. -s, -es, -ies eller -ves,
Du vet när du ska använda -s vilket är det vanligaste. Du har bekantat dig med andra pluralformer. Om substantivet slutar på o, s, sh, ch eller x så blir ändelsen -es. Om substantivet slutar på f eller fe så blir ändelsen -ves Om substantivet slutar på konsonant + y t.ex. baby så blir ändelsen -ies, babies,
Annorlunda pluralformer
Det finns några substantiv som bildar plural på helt egna sätt som är svåra att koppla till regler så man kan förstå hur det ska vara. Sådana undantag måste du helt enkelt lära dig utantill.
Du har lärt dig följande undantag i pluralform: 1 man - many men 1 child - many children 1 tooth - many teeth 1 mouse - many mice 1 sheep - many sheep 1 foot - many feet 1 woman - many women
Ägandeform (genitivform) t.ex. Kate´s dog
Apostrof före s för att tala om att någon äger detta eller att det är någons.
Du förstår och använde apostrof + s när du talar om att det är någons. t.ex. Sam´s room - Sams rum
Pronomen I - my
Några pronomen i singular
Du förstår och använder rätt pronomen, t.ex: I - jag, my - min you- du, your - din/ditt/dina he- han, his - hans she - hon, her - hennes it- den/det - its dess
Komparera-jämföra adjektiv
Du kan använda reglerna för hur man komparera adjektiv, t.ex. korta adjektiv kompareras med -er, est tall, taller, tallest adjektiv som slutar på konsonant + y - blir i happy, happier, happiest långa adjektiv kompareras med more, most important, more important, most important
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: