👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion till religion 7D: HT17

Skapad 2017-08-23 14:54 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att sätta oss in i religionsämnet. Vad menas med religion? Vilka olika stora religioner finns det? Vi kommer även att ta upp ämnet etik och moral, samt lära oss om mer om Bibeln och de antika religionerna.

Innehåll

Syfte och mål.

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska lära dig förstå ämnet religion, vad det innebär.

- du skal lära dig vad etik och moral innebär.

- du ska utveckla kunskaper om bibeln, dess ursprung, spridning och innehåll.

- du ska utveckla kunskaper om de antika religionerna.

- du ska i samtal och diskussion med andra fundera över religionens betydelse och påverkan för dig och samhället.

- du ska öka förståelsen för hur religioner har påverkat och fortfarande påverkar människor.

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma:
- dina kunskaper om antika religioner, bibeln och dess berättelser.

- din förmåga att diskutera och analysera frågor som behandlar religionsämnet, bibeln och dess påverkan på samhället. 

- din förmåga att í skrift uttrycka dig kring frågor som behandlar bibelns innehåll, dess budskap och påverkan på  samhället. 

- din förmåga att debattera kring ämnen som berör etik och moral.

- din förmåga att ta ställning och visa förståelse inför religionsämnet, bibelns budskap och påverkan.

Hur kommer jag att bedöma?
- genom att hela tiden observera och dokumentera ditt arbete.

- genom gemensamma diskussioner och övningar i grupp.

- genom en enskild skriftlig fördjupningsuppgift.

- genom en examinerande oförberedd uppgift kring etiska och moraliska frågor.

Undervisning och arbetsformer.

Så här kommer vi att arbeta:

- både enskilt och i grupp.

- genomgångar om innebörden av religionsämnet, antika religioner, Bibeln, dess ursprung, spridning och innehåll.

- se på kortare filmer.

- diskussioner i grupp

- olika värderingsövningar i grupp.

- enskild skriftlig fördjupningsuppgift. (se separat dokument i classroom)

- genomgångar och examinerande frågor kring etik och moral.

- skriftligt och muntligt förhör kring de antika religionerna.

- avslutande längre spelfilm.

 

 

Uppgifter

 • Inlämning bibeluppgift

 • Muntlig och skriftlig examination - Antikens religioner

 • Etik och moral

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9