👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2017-08-23 14:58 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Människokroppen - ett tema kring våra kroppsdelar, våra sinnen och vår hälsa.
Grundskola 3 Biologi
Vad är det som dunkar innanför bröstkorgen? Vart tar maten vägen som du stoppar i munnen? Hur kan du uppfatta dofter, smaker, ljud, ljus och känsel? Dessa frågor och många fler ska vi ge oss på i detta tema - människokroppen.

Innehåll

Du ska kunna:

 • kroppsdelarnas namn och funktioner
 • namnet på våra sinnen och deras funktioner
 • redogöra för kopplingen mellan livsstil och hälsa

 

SYFTE (förmågor eleverna ges möjlighet att utveckla)

CENTRALT INNEHÅLL (anger vad som behandlas i undervisningen)

I arbetet med människokroppen kommer vi att beröra:

 • Att hur man äter, sover och rör på sig påverkar hur man mår.
 • Vad olika kroppsdelar kallas och vilka funktioner de har.
 • Våra sinnen och deras funktioner.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att

 • se på filmer
 • läsa faktatexter
 • laborera
 • genomgångarmed lärare

 

BEDÖMNING

Du ska kunna:

 • kroppsdelarnas namn och funktioner
 • namnet på våra sinnen och deras funktioner
 • redogöra för kopplingen mellan livsstil och hälsa

  Du visar att du kan genom att:
 • delta i diskussioner
 • skriftliga och muntliga redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3