👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TÄLJA FANTASIFÅGLAR

Skapad 2017-08-23 14:59 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi skapar vår egen fågel och ger den ett uttryck som du sedan ska berätta om. Vi visar att alla fåglar ser olika ut, precis som vi människor, fast vi är alla lika mycket värda.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

 • Du ska skapa en egen design på din fågel som visar ett uttryck eller en känsla.
 • Du ska få prova olika tekniker och material och förstå skillnaderna mellan dessa.
 • Du ska träna dig i att samtala om ditt resultat med andra.
 • Du ska träna dig i att rita, måla och planera ditt arbete.
 • Du ska förstå och träna dig i olika arbeställningar och hur dessa kan påverka ditt arbete.

Så här ska vi arbeta

Du kommer arbeta med skärande verktyg och mest med täljkniv. Du kommer att skapa en fantasi-fågel. Fågeln ska vara personlig och uttrycka något som du bestämmer. Vi kommer att lära oss att tälja i lind som är ett mjukt träslag och därför är det lätt att skära i. Vi kommer att prata om hur ett träd är uppbyggt och hur man bearbetar materialet på bästa sätt. Du kommer att få använda andra material om du vill som du hittar i slöjdsalen för att förstärka uttrycket på din fågel.

Du kommer att få lära dig hantera kniven som ett verktyg och lära dig förstå dess egenskaper. Du kommer att tälja olika delar i olika storlekar och former för att sedan sätta samman dessa till en färdig fågel. Metoderna för sammansättningar kommer att skifta lite beroende på hur just ditt arbete ser ut. Vi kommer prata och lära oss om olika metoder för att färgsätta och förstärka uttryck i olika slöjdarbeten.

När vi är klara med arbetet så redovisar och berättar vi för varandra varför vår fågel ser ut som den gör.

INSTRUKTIONSFILMER TILL DETTA ARBETSOMRÅDE

 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

 1. TILLVERKAR ETT SLÖJDFÖREMÅL
  - Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

 2. ARBETAR MED INSPIRATIONSMATERIAL
  - Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

 3. GER OMDÖMEN PÅ DIN ARBETSINSATS OCH DITT RESULTAT
  - Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

 4. KAN BERÄTTA OM VARFÖR ETT FÖREMÅL SER UT SOM DET GÖR
  - Hur väl du samtalar och diskuterar kring ditt och andras arbeten om hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Du kan skillnaden på tradition och kultur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9