Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Desperados - engelsk TV-serie

Skapad 2017-08-23 15:07 i Strandskolan Tyresö
Pedagogisk planering för ämnet engelska där TV-serien Desperados används för att arbeta med muntlig och skriftlig produktion och lyssna till talad engelska.
Grundskola 6 Engelska
TV-serien "Desperados" handlar om ett gäng rullstolsburna ungdomar i London som spelar basket tillsammans. Vi kommer följa dessa ungdomar under tio avsnitt och lära känna alla karaktärer. Vi kommer diskutera det som händer och göra olika uppgifter som är knutet till varje avsnitt.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Eleverna ska få lyssna till talad engelska och samtala kring det de hört och sett för att sedan övergå till olika muntliga och skriftliga uppgifter kring det varje avsnitt avhandlat för att eleverna ska få ett större flyt och ett större ordförråd. 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att titta på serien Desperados som handlar om rullstolsbundna basketbollspelare i England. Varje vecka tittar vi på ett nytt avsnitt av serien och efter avsnittet så pratar vi först igenom vad som har hänt på engelska och sen får varje enskild elev skriva en summering eller svara på frågor kring avsnittet. 

DETTA SKA BEDÖMAS...

 • Hur eleven uttrycker sig i tal
 • Hur eleven uttrycker sig i skrift
 • Hur eleven tolkar och förstår tal och text
 • Hur eleven fungerar i samtal och vilken förståelse den har

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: