👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier och reklam

Skapad 2017-08-23 15:14 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med olika medier som reklam, nyheter och källkritik.

Innehåll

Våra mål 

Du ska:

- Kunna olika begrepp som vi arbetar med t ex massmedia, nyheter, källkritik och sociala medier. (begreppslig förmåga)

- Kunna söka information från några olika källor (internet/bok) och kunna föra resonemang om källornas trovärdighet. (Analysförmåga och procedurförmågan) 

- Kunna skriva en argumenterande text med fakta som utgår från minst en tillförlitlig källa (internet/bok). (Analysförmåga och procedurförmågan)

Så här arbetar vi

Här skriver du kortfattat hur klassen kommer att arbeta med området.

  

Vi kommer att:

 • Titta på filmserien "Är det sant?"
 • Diskussioner
 • Läsa tillsammans
 • Argumentera för och emot
 • Söka fakta i böcker och på dator
 • Leta fakta för att skriva en text

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Beskriva vad de olika begreppen betyder

- Använder dig av någon strategi för att kontrollera källans trovärdighet

- Deltar i argumentationer och samtal genom att föra fram din åsikt på ett tydligt sätt

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Beskriva vad de olika begreppen betyder och använder dig av begreppen i arbetet med medier och nyheter

- Använder dig av olika strategier för att kontrollera källans trovärdighet

- Deltar i argumentationer och samtal genom att föra fram din åsikt på ett tydligt sätt samt lyfter fram olika argument för och emot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6