👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens planering vecka 34

Skapad 2017-08-23 15:17 i Diamantens Förskola Helsingborg
Förskola
Kroppen, digitala verktyg uttrycksformen lera och teckning

Innehåll

Vecka: 34

Varför / mål / syfte: Barnen har visat intresse av sin egen kropp i olika situationer ex: leka doktor, bajsboken, graviditet, fysisk rörelse,

så vi tänker att vi ska arbeta med kroppen(biologi). Vi ser också ett behov av och tänker koppla kropps projektet till värdegrundsarbete

och arbeta med START.

Vad / När / Vem ? Vad visar barnen intresse av beroende på material och miljö? Hela arbetslaget, på fm

Vad ska dokumenteras? Vad visar barnen intresse av beroende på material och miljö?

När ska vi dokumentera? på fm

Dokumentationsverktyg: Ipad och mobil

Vem dokumenterar? Hela arbetslaget

Vilka spår av förändrat kunnande vill vi se i barngruppen? Kunna ange olika kroppsdelar och bli medveten om sig

själv.

Kopplingar till läroplanen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin

nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Aktiviteter

Måndag:

Tisdag: Ute: Avbilda kroppen med stöd av pinnar, Inne: lera och e-scope

Onsdag: Ute: Avbilda kroppen med stöd av pinnar, Inne: lera och e-scope

Torsdag:Ute: Avbilda kroppen med stöd av pinnar, Inne: lera och e-scope

Fredag : Bak och städdag