👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets former och samspel

Skapad 2017-08-23 15:24 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer behandla biologins grunder och vad som är livets grundförutsättningar. Följande kommer kursen innehålla; vad är liv? arter, Linne, djur, svampar, växter, djur, ekosystem.
Grundskola 7 Biologi
Vi kommer behandla biologins grunder och vad som är livets grundförutsättningar. Följande kommer kursen innehålla; vad är liv? arter, Linne, djur, svampar, växter, djur, ekosystem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Träna på biologins begrepp och lära sig mer om arter, Linne, svampar, växter, djur, ekosystem. Samt utveckla förmågan att genomföra och utvärdera undersökningar. Dessutom utveckla förmågan att skapa en muntlig presentation och att söka information.

Undervisning och arbetsformer

Bedömning - vad och hur

 • Muntlig presentation och framställning, 13+15/9
 • Källkritik 13+15/9
 • Prov samspel vecka 40
 • Laborationer genomförande och utvädering

 

Uppgifter

 • Muntlig uppgift

 • Muntlig presentation 7A

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9