👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, NO årskurs 2, 2017-2018

Skapad 2017-08-23 15:31 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
I de naturorienterande ämnena (NO) ingår biologi, fysik och kemi som ett block. Teknik ingår också i blocket men har en egen LPP här på Fjärås Bräckaskolan.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga: om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

 • om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • kunna förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • kunna beskriva en enkel näringskedja, tex i havet, från plankton till rovfisk.
 • känna till tyngdkraft och friktion.
 • känna till balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • kunna delta i samtal kring skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva en enkel näringskedja.
 • kunna beskriva vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras.
 • ge några exempel på hur material och föremål kan sorteras utifrån utseende, magnetism och ledningsförmåga.

 

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara i stora drag hur jorden, solen och månen förhåller sig till varandra.
 • delta i samtal kring skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • ge några exempel på tyngdkraft, friktion och jämvikt.

 

Undervisning

 • enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
 • enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.  
 • samtal och diskussioner i grupp.
 • digitala verktyg.

Vi kommer att arbeta varierat med betoning på lek och rörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3